Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt

Bor det en trener i deg?

Vi søker etter flere motiverte og engasjerte trenere

Bravo HK er en klubb med nærmere 350 medlemmer. Vi søker nå etter enda flere motiverte og engasjerte trenere som vil følge vår sportsplan og være med på laget. Vi har spillere fra 2 år og helt opp til senior. Vi tilbyr allidrett og håndballaktivitet.

Visjonen til NHF er «Håndball for alle». Håndball skal utøves gjennom de felles verdiene som er gjeldende for all norsk håndball, både på og utenfor banen:

#FairPlay #Respekt #Begeistring #Innsatsvilje

Er du en person som identifiserer deg med håndballens visjon og verdigrunnlag? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Vi tilbyr kurs og utdanning til alle våre trenere.

Ved interesse kontakt sportslig leder Roar Klo (tlf. 970 43 521) eller send e-post til bravo@bravohk.no. 

Kategorier
Klubbnytt Medlemskap

Visste du at vi har fjernet egenandelene på alle borteturene?

Idretten er en viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er en viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som en arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. Alle bør få oppleve idrettsglede. Vi er derfor svært oppmerksomme på hvordan økonomi og kultur kan ekskludere. Vi vil at alle barn og unge som ønsker å delta i organisert idrett får muligheten til det.

Her kan du bli medlem

Kategorier
Klubbnytt Organisasjon Sport

Informasjon om Koronaviruset

OPPDATERT 13. mars 13:14

Fra og med 12. mars 2020 er all håndballaktivitet innstilt. Seriespillet er avsluttet. Alle treninger er stoppet med umiddelbar virkning.

Frist for å avholde årsmøter utsettes til 15. juni

Forebygg smitte!

Vi ber alle i håndballen om å være svært nøye med håndhygiene og andre grep for å redusere smittefaren. Les mer her!

Folkehelseinstituttet skisserer flere forholdsregler for å forebygge smitte:

 • Personer som er syke bør unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Man bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.
 • Når du hoster eller nyser bør dette gjøres i et papirlommetørklé, som deretter kastes etter bruk. Vask så hendene. Dersom du ikke har slikt lommetørklé, bør du hoste eller nyse i albukroken.
 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig.
 • Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Dersom du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset, bør du ta kontakt med din egen fastlege på telefon for råd og avtale om undersøkelse. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117.
 • Følg med på Folkehelseinstituttet og Norges Håndballforbund sine nettsider for oppdatert informasjon.

Lenker:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt

Retningslinjer alkohol, røyk og snus

Klubben presiserer idrettens holdning til alkohol, røyk og snus og ber alle med tilknytning til klubben respektere og etterleve disse.

Idrettens holdning til alkohol – Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4 i)

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-4 i)

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk.

Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.

Retningslinjer Alkohol

Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus

Vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 – 2007-2011 (Sak 283)

1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.

2. Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.

3. Tribunekulturen skal være røykfri.

4. Utøvere, trenere, ledere og foreldre skalhttp://www.bravohk.no/klubbhandbok/retningsliner-royk-og-snus/ informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse.

5. Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng.

Retningslinjer røyk og snus

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt

Valgkomitéen søker kandidater til styret

I forbindelse med årsmøte i Bravo torsdag 19. mars 2020, ønsker valgkomitéen flere kandidater som kunne tenke seg å sitte i styret og som kan bidra inn klubben. Har du kunnskaper eller interesse for sport, klubbdrift, logistikk/medlemmer og frivillighetsarbeid kan dette være din mulighet til å bidra til at Bravo håndballklubb kan utvikle seg enda mer.

De personer som skal velges inn må være valgbare medlemmer. Det vil si at de må ha betalt sitt medlemskap, være fylt 15 år og ha vært medlem i minst en måned.

Har du spørsmål eller lurer på noe kan du ta kontakt med valgkomiteen.

Carmen 938 41 789

Solveig 911 39 315

Ron 901 64 482

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt Organisasjon

Endringer i NIFs regelverk fra 1. januar 2020

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.

Styret har den 16.12 2019 gjort et ordinært styrevedtak som følge av nytt regelverk fra 01.01.2020. Den nye loven for Bravo Håndballklubb finner du her:

Lov for Bravo Håndballklubb

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv.
finnes her:

www.idrettsforbundet.no/tema/juss

Kategorier
Dugnad Organisasjon

Dugnad mørketidsløpet 2020

Kontaktperson i styret er Kristin Thrane.

Vaktlister

Vaktinstrukser rode 1, post 12-23

Vaktinstrukser rode 2, post 24-31

Vaktinstrukser rode 3, post 32-36

Vaktinstrukser rode 4, post 37-44

Kategorier
Sport

Nye treningstider fra 9. desember 2019

Bravo har nå kjørt en prosess med gjennomgang av tildelte treningstimer i hall. Å se på treningstidene på nytt, var en del av avtalen styret inngikk med trenere som hadde trukket seg. Avtalen gikk ut på at alle trenere skulle få gi sine innspill til Sportslig utvalg (SU) i forkant av behandling for å se om det var mulig å optimalisere ytterligere.

Sportslig utvalg er bredt sammensatt iht organisasjonsplan:

 • Roar Klo/ Sportslig leder og nestleder styret
 • Robert Berger/ Styremedlem, Herrespiller og Fysioterapeut
 • Katrine Forså/ Trener og damespiller
 • Karl Petter Jarnes/ Trener og spiller på Bravo 2
 • Bengt Thoresen/ Herretrener
 • Thomas Hay/ Herrespiller og trener Allidrett
 • Stian Følstad/ Trener

I forkant av behandling i SU la vi ut på FB sidene for trenere, og ba om å få tilsendt innspill om noen hadde ønsker, i tillegg til at vi tok kontakt med enkelte som hadde ytret innspill. Innspill som ble gitt ble behandlet i SU, og tatt med i den totale vurderingen.

Som grunnlag for behandling, la SU følgende kriterier til grunn:

 • Rettferdighets- og likhetsprinsipp
 • Skadeforebygging
 • Trenerkabal
 • Utvikling
 • Total belastning på hall med antall spillere

Tilrettelegging for hospitering:

Gutter:

 • Tirsdag: G12 kan hospitere hos G14
 • Onsdag: G16 kan hospitere hos Herrer
 • Torsdag G14 kan hospitere hos G16
 • Fredag: G12 kan hospitere hos G14. G14 kan hospitere hos G16, G16 kan hospitere hos herrer.

Jenter:

 • Tirsdag: J14 kan hospitere hos J16
 • Onsdag: J12 kan hospitere hos J13
 • Torsdag J12 kan hospitere hos J13
 • Fredag: J13 kan hospitere hos J14, J10 kan hospitere med J12

SU er samstemt om at vi med vedlagte forslag innfrir langt på vei alle kriterier lagt til grunn for fastsettingen.

 • Rettferdighet/ Likhet– J16 har en halvtime mer enn G16, imidlertid har de ingen alene tid i hallen, dette veier opp for den halvtimen ekstra
 • Skadeforebygging– Klubben legger ikke til rette for overbelastning i form av lange treningsøkter hver dag, men heller tilrettelegger for flere økter fordelt på uka for de som ønsker
 • Trenerkabal- løst
 • Utvikling- Så langt som mulig med tilgjengelig tid optimalt tilrettelagt, spesielt på guttesiden.
 • Antall spillere i hall- I vedlagt ark med treningstider, er det påført antall spillere som er registrert i systemene på de ulike timene, og dere vil se at det er en relativt lik belastning.

Etter behandling i SU, har forslag vært til styrebehandling, og i trenermøte 26.11.19. Her fikk trenere som var tilstede presentert tankene fra SU for å ivareta hele klubben, og trener fikk komme med innspill. Det ble gjort en justering basert på disse innspill.

Styret mener derfor det er kjørt en bred prosess, hvor alle har fått mulighet til å gi sine innspill. Vi implementerer derfor de nye treningstidene som vedlagt, gjeldende fra mandag 9.des 2019.

 Så håper vi alle klarer  å få dette til å gå opp i hverdagen, og at vi kan ha disse tidene hele sesongen så vi kan gi alle en forutsigbarhet.

Kontaktperson er sportslig leder Roar Klo.

Reviderte treningstimer 261119 med antall spillere_

Kategorier
Ukategorisert

Vi åpner for loddsalg for lagene

Da klubben ikke blir å ha loddsalg til inntekt for klubben i 2019 åpner styret opp for loddsalg for lagene. Det er ekstremt viktig at vedtekter for loddsalg etterleves så vi ikke mister retten til å drive med loddsalg av Lotteritilsynet.

Kontaktperson i styret er Asle Eide.

Vedtektene finner dere her:

Vedtekter for Smålotteri Bravo Håndballklubb

Kategorier
Sport

Nye treningstider

Som følge av endringer i antall spillere pr lag har klubben sett seg nødt til å gjøre endringer i treningstider. Et samlet sportslig utvalg og styre har sammen kommet fram til en løsning til det beste for klubben som helhet.

De nye treningstidene er gjeldende fra neste uke.

Treningsoversikt-sesong-2019-og-2020-godkjent_rev4

Kontaktperson er sportslig leder Roar Klo.