Nytt styre er på plass

Nytt styre er konstituert og  Ina Sandberg er valgt som ny styreleder.

Følgende er valgt inn i Bravo-styret for sesongen 2017/2018:

Aslak Sokki, Stian Følstad, Grete Nilsen, Nina Riise Sørensen, Mona Hassfjord, Tove Thoresen, Ina Sandberg, Espen Norbye, Bjørn Olav Rebni, Karl Petter Jarnes, Ingvild Bratterud og Tonje Soleng.

Det nye styret hadde sitt første møte mandag kveld. Innledningen ble holdt av styreleder Ina. Styret gikk igjennom de fire viktigste punktene til klubbutvikling – frivillighet, sportslig ledelse, lag-organisering og klubbdrift.«
  • Frivilligheten – er vår største styrke!» Det krever organisering, rekruttering, samhold og trivsel.
  • Sportslig ledelse – aktiviteten er klubbens ansvar. En håndballklubbs kjerneoppgave er å tilrettelegge for god håndballaktivitet!
  • Lag-organisering. En trener skal være trener og fokusere på et best mulig sportslig opplegg. Videre bør man legge til rette for at alle oppgavene som følger med et lag er godt fordelt på mange nok personer, eksempelvis hovedtrener, hjelpetrener, lagleder, foreldrekontakt osv.

NHF har noen klare anbefalinger tilknyttet klubbdrift. De anbefaler systematisering av styreoppgavene i en årsplan – hva skal gjøres når, hvem gjør det og hvor lang tid tar det. 

 Ut i fra dette starter styret sitt arbeid med tre enkle grep:
  1.  Lage en oversikt over oppgaver
  2. Systematisering
  3. «Fra ord til handling!»

Etter presentasjon av anbefalingene til NHF, så la Ina fram et forslag til ny organisering av styret. Bakgrunnen er forenkling, forutsigbarhet og tydelig ansvar. Endringen vil forhåpentligvis gi bedre økonomistyring, bedre håndballaktivitet og at flere frivillige har mulighet til å delta fordi oppgaver blir systematisert og synliggjort i en årsplan.

 «Vi i styret er selvfølgelig klar over at det har vært et år utenom det vanlige i klubben» sier Ina Sandberg.  «Vi er også klar over at vi som nytt styre må bygge tillit og det kommer til å ta tid. Vi er ved godt mot, selv om det kommer til å bli krevende.»
Visjonen til klubben er: «Barn skal bli god i et mestringsorientert læringsmiljø». Vi har startet jobben og håper du vil være med på laget!

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *