Samarbeidsavtale med Tromsø HK og divisjonsoverføring

Bravo HK og Tromsø HK er enige om en 3-årig samarbeidsavtale som vil styrke håndballen i Tromsø. I avtalen som omfatter senior og eldste juniorklassen ligger det mange samarbeidsområder.

Man er enige om at damesatsingen skal foregå i THK og NHF har onsdag godkjent at THK overtar Bravo sin plass i allnorsk 2. divisjon. THK har derved trukket seg fra kvalifiseringen de som vinner av 3. divisjon skulle delta i. Bravo skal i samme periode ha ansvaret for herresiden hvor de første helgen i mai på hjemmebane spiller om opprykk til 2. divisjon. Målsetningen i første omgang er å etablere tromsøhåndballen i 2. divisjon for herrer og damer, for deretter å sikte mot 1. divisjon.

Samarbeidet er tuftet på en erkjennelse om at samling av ressursene i en og samme klubb er nødvendig. Videre at klubbene skal samarbeide om treningsresssurser, spillerutvikling, utnyttelse av hallfasiliteter og arrangement. Bredden skal også ivaretas og er på mange måter fundamentet i dette, samtidig blir det veldig viktig å få frem lokale unge spillere som holder nasjonalt nivå.