Medlemskap og familiemedlemskap gir stemmerett på årsmøte

Alle som ønsker har mulighet til å bli medlem i Bravo HK. Medlemmer har ingen plikter, men får mulighet til å stemme i saker vedrørende Bravo HK på årsmøte, samt velge tillitsvalgte.

Ønsker du å tegne familiemedlemskap?

Ta kontakt på bravo@bravohk.no innen søndag 17. september 2017.

Dette fordi familiemedlemskap må være registrert før vi kan fakturere. Fakturering vil starte fra og med uke 38.

Pris Du sparer Type medlemskap
1 barn 500,- 0,- Ordinært
1 foresatt/ voksen 500,- 0,- Ordinært
2 barn 1000,- 0,- Ordinært
1 barn + 1 foresatt 1000,- 0,- Ordinært
1 barn + 2 foresatte 1000,- 500,- Familiemedlemskap
2 barn + 1 foresatt 1000,- 500,- Familiemedlemskap
2 barn + 2 foresatte 1000,- 1000,- Familiemedlemskap
3 barn + 2 foresatte 1000,- 1500,- Familiemedlemskap