Årsmøte 2018

Årsmøte for 2018 ble avholdt på TUIL Arena i går. Det var en engasjert gjeng på som møttes.

Magne Hansen (bl.a tidligere styreleder gjennom flere år) ble valgt til dirigent og loset årsmøte trygt i havn.

Økonomi

Klubben har levert et positivt resultat på nesten en halv million i 2017. Det dekker de to foregående år med underskudd. Revisjonsrapporten konkluderer med at styret langt på vei har reddet klubbens eksistens. Dette til applaus fra forsamlingen.

Det er gjort en enorm jobb blant alle frivillige som har stilt opp for å skaffe ekstra inntekter til klubben. Klubbens frivillige har stilt opp på 17. Mai, MSM, Remiks-dagen, Rundvask i Marsvegen Barnehage, Amfi Pyramiden Høstcup, salg av jubileumslykter med mer. Det har gitt god inntjening. På den andre siden har forbruket vært ekstremt nøysomt. Det har vært stram økonomistyring og klubben har kun kjøpt inn det som har vært helt nødvendig. Det har blitt forhandlet fram gode samarbeidsavtaler med de vi handler mest med, samt et økt fokus på å redusere svinn og et aktivt forhold til å handle billige varer og transporttjenester.

Frivilligheten er klubbens største styrke og vi ser at vi lykkes når vi prioriterer organisering, rekruttering, samhold og trivsel. Det er bare å ta av seg hatten for den jobben som er gjort.

Sport

Kjerneoppgaven til en håndballklubb er å legge til rette for god håndballaktivitet. Derfor er det svært gledelig at vi har hatt lag i alle klasser fra mini til senior. Det har vært mange gode prestasjoner og vi ser at det gror godt i rekkene. Bravo HK har en policy hvor vi melder på mange lag i seriespill og på turneringer. Dette for at alle spillere skal få et godt kamptilbud.

Det har vært jobbet aktivt med hospitering mellom spillergrupper både på trening og på kamper slik at alle spillere får utfordringer tilpasset sitt ferdighetsnivå. Dette har blitt svært godt mottatt i klubben.

Bravo har fortsatt en samarbeidsavtale med Tromsø HK. Bravo HK ga sitt damelag i allnorsk 2. divisjon til Tromsø HK våren 2017. Samtidig rykket vi opp til allnorsk 2. divisjon med vårt eget herrelag i mai 2017. Bravo er stolte av å ha levert to seniorlag fra Tromsø til allnorsk 2. divisjon.

Saker

Det var åtte innmeldte saker til årsmøte. Sakene skapte stort engasjement og gode diskusjoner.

Styret fikk fullmakt til å lage en Klubbhåndbok for Bravo HK. En Klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt.

Styret fikk også fullmakt til å gå i dialog med TUIL rundt muligheter for sammenslåing. Her er det viktig å presisere at det er snakk om dialog og mulig utredning. En beslutning skal gjøres av generalforsamlinga dersom det skulle bli et alternativ. Tidsperspektivet er satt til tidligst årsmøte 2019.

Bravo sine bortedrakter vil i fremtiden være blå med røde detaljer.

Det ble innført en administrasjonsavgift på kr 300,- pr spiller. Dette for at styret skal kunne kjøpe administrative tjenester. Det er mange oppgaver som skal løses i en klubb og det er ikke alle oppgaver som lar seg løse kapasitetsmessig gjennom frivillighet. Eksempelvis terminlistearbeid, reisebestillinger, fakturering av medlemmer, kjøpe frivillige fri fra jobb en dag eller to slik at de kan hente inntekter til klubben osv.

Lov for Bravo Håndballklubb ble endret, slik at styret nå består av leder, nestleder, 5 medlemmer, 2 varamedlemmer og 1 ungdomsrepresentant.

Det ble vedtatt at dagens ordning med splitt 20% til klubb og 80% til laget på lagsdugnader opprettholdes.

Valg

Følgende er valgt inn i Bravo-styret for sesongen 2018/2019:

Ina Sandberg (gjenvalg som leder), Aslak Sokki (nestleder), Mona Hassfjord, Ron Johansen, Ngabire Immaculee, Rune Stoltz Bertinussen, Anne-Merethe Fagerli, Therese Keiseraas og Tove Thoresen.

Valgkomiteen for sesongen 2018/2019 består av Kristin Thrane (leder), Hallgeir Olsen, Tina Skøyen-Fossan og Solveig Garcia Gabrielsen.

 


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *