Første styremøte etter årsmøte

Habilitet, konstituering og rutine for ansettelse av nye trenere

På sakslisten for det første styremøte etter årsmøte var det grundig gjennomgang av habilitetsreglene som står i loven for Bravo Håndballklubb. Videre ble det også diskutert mottak av nye trenere som for øvrig henger sammen med habilitet. For å være trener, foreldrekontakt og dugnadsansvarlige på et lag må vi være sikker på at det ikke blir for nær relasjon mellom partene. Vi må å sikre at apparatet rundt lagene er habile der det er naturlig at det vil være samarbeid på tvers av lag.

Det ble også vedtatt å starte opp et tilbud for damer med trening en gang i uken. I møte snakket vi om å starte opp med 3. divisjon, men i etterkant av møte og i samtale med Region Nord endret til tilbud i 4. divisjon.

Styret konstiuterte seg slik at rollene i organisasjonsplanen ble dekket. Hele oversikten finner du i referatet.

I tilegg sto følgende saker på agenda:

  • Fordeling av treningstimer skal godkjennes av styret
  • Sluttavtale  inngått med Goran Kovacic
  • Utstyrsansvaret flyttes til markedsansvarlig

Les mer i fullstendig referat her:

2019-04-11 Referat ordinært styremøte