Viktig budskap i hallen

NHF har en klar målsetting om å redusere frafallet og beholde flere barn og unge lenger i håndballen. Trenere, klubbledere, dommere og foresatte er alle ansvarlige for at barn og unge opplever mestring og glede ved å spille håndball.