MSM – Dugnad 22. juni 2019

Her vil du finne all informasjon og vaktlister til MSM 2019

Vaktlistene vil oppdateres fortløpende frem til fredag.

Ingen vakter vil endres uten at de som berøres blir spurt i forkant av endringen. 

Viktig at dugnadsansvarlige for lagene sjekker lister og følger opp egne lag. Alle vaktene har selv ansvar for å finne sin plass. Vaktene må også lese den generelle og den spesifikke vaktinstruksen for sin rode. Dersom laget har ekstra foresatte som kan ta vakter gi beskjed til rodeleder så raskt som mulig.

Ha ei strålende vakt 🙂

Vaktliste

Komplett vaktliste v2

Stengte gater og bussruter

Trafikkregulering under MSM

Bussruter

Generell vaktinstruks og informasjon fra politiet

Generell vaktinstruks MSM

Løypevakt info fra politiet

Spesifikk vaktinstruks

Rode 2: Oddbjørn Johnsen tlf. 907 55 569

endelig_-210619c_oversikt-vakter-rode-2-bravo-msm-2019.xlsx

Vaktkart Rode 2 Sentrum – Bjerkaker (1)

Vaktkart Rode 2 Sentrum – Bjerkaker

Rode 3: Rune Stoltz Bertinussen tlf. 915 21 047

Vaktkart Rode 3 Bjerkaker – Holtveien

Passering mellomtidsstasjoner 2018

Trafikk Bjerkaker

Rode 4: Hillary Hop tlf. 986 97 191

Vaktkart Rode 4 Langnesbakken – Flyplassen