Sportslig utvalg er på plass

Styret i Bravo har nå etablert nytt sportslig utvalg i klubben. Utvalget skal jobbe med de saker som omhandler trenere, treningstider, sportslige aktiviteter knyttet til Cup`er, utarbeide sportsplan etc.

For at utvalget skal fungere godt og jobbe med de sakene som er viktig for medlemmene ønsker vi innspill. Innspill kan sendes til bravo@bravohk.no, merk i tittelfeltet «Sportslig Utvalg», så tas innspillene inn i sportslig utvalg. Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Sportslig leder: Roar Klo (styremedlem)
  • Utdanningskoordinator: Robert Berger (styremedlem)
  • Senior Dame: Katrine Forså
  • Ungdom 13-16 år: Karl Petter Jarnes
  • Barn 9-12 år: Stian Følstad
  • Allidrett: Thomas Hay