Nye treningstider fra 9. desember 2019

Bravo har nå kjørt en prosess med gjennomgang av tildelte treningstimer i hall. Å se på treningstidene på nytt, var en del av avtalen styret inngikk med trenere som hadde trukket seg. Avtalen gikk ut på at alle trenere skulle få gi sine innspill til Sportslig utvalg (SU) i forkant av behandling for å se om det var mulig å optimalisere ytterligere.

Sportslig utvalg er bredt sammensatt iht organisasjonsplan:

 • Roar Klo/ Sportslig leder og nestleder styret
 • Robert Berger/ Styremedlem, Herrespiller og Fysioterapeut
 • Katrine Forså/ Trener og damespiller
 • Karl Petter Jarnes/ Trener og spiller på Bravo 2
 • Bengt Thoresen/ Herretrener
 • Thomas Hay/ Herrespiller og trener Allidrett
 • Stian Følstad/ Trener

I forkant av behandling i SU la vi ut på FB sidene for trenere, og ba om å få tilsendt innspill om noen hadde ønsker, i tillegg til at vi tok kontakt med enkelte som hadde ytret innspill. Innspill som ble gitt ble behandlet i SU, og tatt med i den totale vurderingen.

Som grunnlag for behandling, la SU følgende kriterier til grunn:

 • Rettferdighets- og likhetsprinsipp
 • Skadeforebygging
 • Trenerkabal
 • Utvikling
 • Total belastning på hall med antall spillere

Tilrettelegging for hospitering:

Gutter:

 • Tirsdag: G12 kan hospitere hos G14
 • Onsdag: G16 kan hospitere hos Herrer
 • Torsdag G14 kan hospitere hos G16
 • Fredag: G12 kan hospitere hos G14. G14 kan hospitere hos G16, G16 kan hospitere hos herrer.

Jenter:

 • Tirsdag: J14 kan hospitere hos J16
 • Onsdag: J12 kan hospitere hos J13
 • Torsdag J12 kan hospitere hos J13
 • Fredag: J13 kan hospitere hos J14, J10 kan hospitere med J12

SU er samstemt om at vi med vedlagte forslag innfrir langt på vei alle kriterier lagt til grunn for fastsettingen.

 • Rettferdighet/ Likhet– J16 har en halvtime mer enn G16, imidlertid har de ingen alene tid i hallen, dette veier opp for den halvtimen ekstra
 • Skadeforebygging– Klubben legger ikke til rette for overbelastning i form av lange treningsøkter hver dag, men heller tilrettelegger for flere økter fordelt på uka for de som ønsker
 • Trenerkabal- løst
 • Utvikling- Så langt som mulig med tilgjengelig tid optimalt tilrettelagt, spesielt på guttesiden.
 • Antall spillere i hall- I vedlagt ark med treningstider, er det påført antall spillere som er registrert i systemene på de ulike timene, og dere vil se at det er en relativt lik belastning.

Etter behandling i SU, har forslag vært til styrebehandling, og i trenermøte 26.11.19. Her fikk trenere som var tilstede presentert tankene fra SU for å ivareta hele klubben, og trener fikk komme med innspill. Det ble gjort en justering basert på disse innspill.

Styret mener derfor det er kjørt en bred prosess, hvor alle har fått mulighet til å gi sine innspill. Vi implementerer derfor de nye treningstidene som vedlagt, gjeldende fra mandag 9.des 2019.

 Så håper vi alle klarer  å få dette til å gå opp i hverdagen, og at vi kan ha disse tidene hele sesongen så vi kan gi alle en forutsigbarhet.

Kontaktperson er sportslig leder Roar Klo.

Reviderte treningstimer 261119 med antall spillere_