Dugnad mørketidsløpet 2020

Kontaktperson i styret er Kristin Thrane.

Vaktlister

Vaktinstrukser rode 1, post 12-23

Vaktinstrukser rode 2, post 24-31

Vaktinstrukser rode 3, post 32-36

Vaktinstrukser rode 4, post 37-44