Innkalling til Årsmøte 2020

Årsmøtet avholdes torsdag den 19.03.2020 klokka 19.00. Styret kommer tilbake med sted for årsmøte.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret pr e-post senest onsdag den 04.03.20. Benytt e-postadressen bravo@bravohk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.bravohk.no.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, ha vært medlem av Bravo HK i minst én måned og ha gjort opp sine betalingsforpliktelser. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte 2020