Foto: Lizabeth Menzies / Centers for Disease Control and Prevention / AFP / NTB Scanpix

Info om kamptilbudet kommende sesong

De rådende retningslinjer gitt av myndighetene og status på smittesituasjonen medfører følgende endringer i nasjonalt og regionalt kamptilbud i forbindelse med seriestart høsten 2020 – og det presiseres at det kan komme behov for ytterligere endringer dersom situasjonen tilsier det:

Bringserien og LERØYserien:

**Kvalifisering spilles over en runde og utsettes til dato for første ordinære serierunde i november.

**Puljeoppsett og spillemodell for kvalifiseringen publiseres senest første uken i oktober.

**Seriespillet arrangeres i januar – april på oppsatte datoer, dersom det åpnes for kamper på tvers av regionsgrenser.

**Gjennomføring av fellesrunden vurderes ut fra gjeldende situasjon og kan erstattes av ordinære runder rundt i klubbene.

**Det utredes ny dato for sluttspillet i mai 2021.

Regionalt:

Regionalt seriespill i aldersbestemte klasser starter opp som planlagt for alle spillere til og med 19 år. Det blir utsatt seriestart i seniorklassen, det vil si 3. divisjon og lavere. I første omgang utsettes alle kamper som er berammet i september for 3. divisjon. Kamper til og med 11. oktober utsettes i første omgang for 4. divisjon og lavere. Regionene kommer tilbake til plassering av utsatte kamper, eventuelt behov for endrede spillemodeller.

De regionale juniorseriene vil starte opp som planlagt, slik at lag uten spillere som har fylt 20 år kan komme i gang med kampaktivitet. Lag som har behov for utsettelse av kamper med bakgrunn av at spillere som har fylt 20 år ikke er kommet i gang med trening og kamp ennå, må kontakte egen region.