Informasjon om 3. og 4. divisjon Menn SR og Kvinner SR i NordNorge-Serien

Det vises til artikkel publisert på handball.no

https://www.handball.no/nyheter/2020/08/info-om-kamptilbudet-kommende-sesong/

«Det blir utsatt seriestart i seniorklassen, det vil si 3. divisjon og lavere. I første omgang utsettes alle kamper som er berammet i september for 3. divisjon. Kamper til og med 11. oktober utsettes i første omgang for 4. divisjon og lavere.»

Dette betyr at det ikke vil bli spilt seriekamper i regionale seniorklasser i september.

Administrasjonen i Norges Håndballforbund er derfor nå i gang med å omberamme kamper i følgende periode:

3. divisjon – til og med 30. september

4. divisjon – til og med 11. oktober

5. divisjon – til og med 11. oktober

Administrasjonen i Norges Håndballforbund vil da forsøke å hensynta allerede berammede kamper for aktuelle lag samt aktuelle antilag, datosperrer, innmeldte ønsker, hjemme/borte-kamper, Halltilgjengelighet etc.

Hvis nytt tidspunkt for de aktuelle kampene ikke passer, omberammes disse med samme prosedyre som tidligere, lagenes kontaktpersoner blir enige om nytt tidspunkt før elektronisk omberamming i Turneringsadmin benyttes.

NB: NHF ber om at alle involverte i håndballen leser følgende retningslinjer:

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/