Kategorier
Sport

Retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år

Dette dokumentet inneholder retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år som ikke omfattes av toppidretten, heretter kalt barne- og ungdomshåndballen.

Disse retningslinjene er laget med basis i arbeidet NFF har lagt ned i sine ulike protokoller.

Link til dokumentet:  https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/#_Toc48117498