Retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år

Foto: Lizabeth Menzies / Centers for Disease Control and Prevention / AFP / NTB Scanpix
Foto: Lizabeth Menzies / Centers for Disease Control and Prevention / AFP / NTB Scanpix

Dette dokumentet inneholder retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år som ikke omfattes av toppidretten, heretter kalt barne- og ungdomshåndballen.

Disse retningslinjene er laget med basis i arbeidet NFF har lagt ned i sine ulike protokoller.

Link til dokumentet:  https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/#_Toc48117498