Covid-19 retningslinjer for bruk av idrettshaller og gymsaler høsten 2020

Det er utarbeidet Covid-19 retningslinjer for bruk av kommunens idrettshaller og gymsaler. Det vil si at sesongtreninger kan starte førstkommende mandag 24.08.2020.