Oppdatert: Tromsø kommunes retningslinjer for bruk av idrettshaller

Etter innspill fra idrettslagene er det nå gjort oppdateringer i retningslinjene. Vi ber alle sette seg nøye inn i disse.