Retningslinjer for arrangementer i Tromsø kommunes idrettsanlegg under Covid-19

Det er nå utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Tromsø kommunes idrettsanlegg under Covid-19, disse ligger nedenfor. Vi ber alle gå grundig igjennom retningslinjene