Vi trenger flere sterke hender

Bravo håndballklubb er en klubb som driftes gjennom en god dugnadsånd hos våre medlemmer og foresatte, og vi er stadig på leiting etter nye frivillige inn i klubben i ulike roller for å stadig utvikle oss og nå de mål vi har satt oss.

Det arbeides nå med ulike ting, blant annet jobber vi med å få på plass et rekrutteringsutvalg, vi ønsker flere trenere og spillere inn i klubben og vi arbeider med å utvikle og oppdatere vår sportslige plan. Har du eller noen du kjenner lyst til å bidra i Bravo håndballklubb?

Vi trenger hele tiden påfyll av engasjerte og motiverte mennesker som har en god dugnadsånd og et ønske om å bidra og hjelpe Bravo håndballklubb. Akkurat nå trenger vi flere personer inn i rekrutteringsutvalget vårt. Ta kontakt med sportslig utvalg eller med foreldrekontakten på deres lag så bringer de det videre til oss hvis du ønsker å bidra i klubben!