Vi stopper all håndballaktivitet til 11. november

Etter den siste tids utvikling i Tromsø har styret i dag besluttet å stoppe all håndballaktivitet i klubben frem til neste styremøte som avholdes den 11. november 2020. Styret vil i det neste styremøte drøfte videre aktivitet og klubbens innstilling til kampene som skal avvikles i uke 46. Beslutning vil bli tatt på bakgrunn av nåsituasjon førstkommende onsdag og gjeldende tiltak fra offentlige myndigheter, lokalt og nasjonalt.

Norges håndballforbund vedtok i dag å fryse all regional kampaktivitet til og med 10. november. Det vil kunngjøres nye retningslinjer fra NHF tidlig neste uke om hva som skal gjelde for håndballen fremover, herunder lokal kampavvikling.

Her kan du lese mer om vedtaket knyttet til den regionale kampaktiviteten: https://www.handball.no/nyheter/2020/11/fryser-regional-kampaktivitet-midlertidig/?fbclid=IwAR3oVSuBLi-uyYxiYwKtLKrB_KX18QqqrXQ3oMWtLY8wdWVZMEXZ5SUtYaU