Stopp i all innendørsaktivitet frem til og med 18. januar

Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak og ett av dem er å utsette all organisert innendørs idrettsaktivitet til etter 18. januar 2021. Bravo HK følger de nasjonale anbefalingene og vil ikke tilby innendørs aktivitet til våre medlemmer før etter den 18. januar. Det jobbes med alternative aktiviteter som kan gjennomføres utendørs eller digitalt.

Tromsø kommune vil som følge av de nye rådene stenge alle sine idrettshaller for bruk frem til og med 18. januar 2021.

Mer info finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

https://www.handball.no/nyheter/2021/01/utsetter-all-innendorstrening/