Barn og unge under 20 år kan trene som normalt

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Fra onsdag 20. januar justeres anbefalingene og barn og unge under 20 år kan gjenoppta ordinær treningsaktivitet både ute og inne. Kamper og cuper må fortsatt utsettes.
For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Mer info finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barn-og-unge-under-20-ar-kan-trene-som-normalt/id2829084/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/organisert-trening-for-barn-og-ungdom-gjenopptas/

https://www.handball.no/nyheter/2021/01/barn-og-unge-kan-gjenoppta-trening/