Årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes torsdag den 8. april 2021 klokka 19.00. OBS! Omberammet til 22.04.2021 klokka 19.00 på den digitale plattformen teams. Påmelding gjøres her: Påmelding årsmøte Bravo HK

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret pr e-post senest onsdag den 25.03.2021. Benytt e-postadressen bravo@bravohk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på arrangementet iSonen.

For å ha stemmerett og være valgbar må man fylle 15 år det kalenderåret årsmøte avholdes, ha vært medlem av Bravo HK i minst én måned og ha gjort opp sine betalingsforpliktelser. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte 2020

01 Saksliste til årsmøte 2021

03 Årsberetning 2021

04 Årsregnskap 2020

05 Beretning fra kontrollkomite

06 Medlemskontingent og treningsavgift fir 2020-2021

07 Forslag og innmeldte saker

08 Budsjett 2021 til årsmøte

09 Organisasjonsplan

10 Innstilling fra Valgkomite

11 Styretst innstilling til ny valgkomite 2021