Årsmøte 2022

Årsmøtet avholdes onsdag den 30.mars 2022 klokka 19.00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret pr e-post senest onsdag den 16.03.22 . Benytt e-postadressen bravo@bravohk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på arrangementet iSonen.

For å ha stemmerett og være valgbar må man fylle 15 år det kalenderåret årsmøte avholdes, ha vært medlem av Bravo HK i minst én måned og ha gjort opp sine betalingsforpliktelser. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret