Spilledager

Spilledager er for de aller fleste barn det første møtet med håndball der det er litt mer alvor. Det er derfor viktig at alle vakter er klar over at vi har ett ansvar for å veilede og sørge for at dette blir et hyggelig møte med håndball. Det er satt opp ansvar for ulike vakter, men ved behov er det viktig at alle er fleksible og behjelpelige med å avvikle runden på en mest mulig smidig måte. Alle som møter på første økt jobber for å rigge raskest mulig. De som har ettermiddagsøkten er på vakt til alle er ferdige. Det er som regel kioskvakter som har mest å gjøre ved rydding, og da kan øvrige vakter hjelpe med søppeltømming, rydding etc. slik at ikke noen få personer blir stående igjen unødvendig lenge.

Spilledagene lokalt spilles i helger, da fortrinnsvis enten på lørdager eller søndager. Spilledagene arrangeres av de lokale håndballklubbene på skift gjennom sesongen. Følgende spilledager er satt opp for sesongen 2023/2024 for de minste lagene i Bravo håndball:

Arrangment/lokasjon:Dato/dag:Årsklasser:
Info kommer…Info kommer…Info kommer…
Info kommer…Info kommer…Info kommer…
Info kommer…Info kommer…Info kommer…

Dokumenter, informasjon og instrukser til hjelp for gjennomføring av spilledager:

Type instruks:Lenke til dokument/URL:Sist revidert:
Instruks spilledager arrangert av BravoInfo kommer…
Velkommen til spilledager (NHF)Info kommer…
Barneidrettsbestemmelsene (NIF)Barneidrett04.05.2024
Barnehåndballens retningslinjer (NHF)Barnehåndball04.05.2024
Bravo velkomstplakat for spilledagerInfo kommer…
Oppdeling baner – spilledagerInfo kommer…
Bakeliste mal – spilledagerInfo kommer…