Vaktlister

Hvert Bravo lag får ansvar for 1-2 årlige dager/helger med ansvar for gjennomføring av arrangement i en av våre haller fortrinnsvis. Laget har da ansvar for vakt hele dagen og ansvarsområdene må bemannes internt av frivillige i laget. Erfaring tilsier at det er greit å dele dagen i to, en morgen/formiddagsøkt (opprigg/klargjøring) og en ettermiddag/kveldsøkt (nedrigg/rydding/vasking).

En ny vaktlistemal kommer på denne siden veldig snart..

Ta kontakt med arrangmentsansvarlig Ann-Kristin Andreassen (mobil: 474 53 960) dersom noe er uklart.

Vaktene for seriespill settes opp for høstsesongen i september og for vårsesongen sent desember eller tidlig januar. For instrukser for de forskjellige vaktene/oppgavene, se under menyen: Arrangement -> Vaktinstruks.