Årsmøte 2022

Årsmøtet avholdes onsdag den 30.mars 2022 klokka 19.00. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret pr e-post senest onsdag den 16.03.22 . Benytt e-postadressen bravo@bravohk.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på arrangementet iSonen. For å ha stemmerett og være valgbar… Fortsett å lese Årsmøte 2022

Barn og unge under 20 år kan trene som normalt

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Fra onsdag 20. januar justeres anbefalingene og barn og unge under 20 år kan gjenoppta ordinær treningsaktivitet både ute og inne. Kamper og cuper må fortsatt utsettes. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å… Fortsett å lese Barn og unge under 20 år kan trene som normalt

Publisert
Kategorisert som Klubbnytt

Stopp i all innendørsaktivitet frem til og med 18. januar

Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak og ett av dem er å utsette all organisert innendørs idrettsaktivitet til etter 18. januar 2021. Bravo HK følger de nasjonale anbefalingene og vil ikke tilby innendørs aktivitet til våre medlemmer før etter den 18. januar. Det jobbes med alternative aktiviteter som kan gjennomføres utendørs eller digitalt. Tromsø kommune vil… Fortsett å lese Stopp i all innendørsaktivitet frem til og med 18. januar

Publisert
Kategorisert som Klubbnytt

Det skal være enkelt å si i fra

Hver dag jobber trenere, tillitsvalgte og foreldre for at alle skal være trygge i norsk idrett. Samtidig vet vi at overgrep skjer. Vi i Bravo Håndballklubb tar dette på alvor og har nå laget en rutine slik at det skal være enklere å varsle. Instruks for varsling finner du nedenfor:

Vi åpner for trening igjen fra 16. november 2020

I dagens styremøte besluttet et enstemmig styre å åpne opp for trening fra og med 16. november 2020. Trening skal skje iht. nasjonale og kommunale retningslinjer og anbefalinger. Det blir ikke treninger denne uka da det er eksamensavvikling i Tromsdalshallen. På Tromstun blir det heller ikke trening fredag da det blir for mange kohorter samlet… Fortsett å lese Vi åpner for trening igjen fra 16. november 2020

Publisert
Kategorisert som Sport

Vi stopper all håndballaktivitet til 11. november

Etter den siste tids utvikling i Tromsø har styret i dag besluttet å stoppe all håndballaktivitet i klubben frem til neste styremøte som avholdes den 11. november 2020. Styret vil i det neste styremøte drøfte videre aktivitet og klubbens innstilling til kampene som skal avvikles i uke 46. Beslutning vil bli tatt på bakgrunn av… Fortsett å lese Vi stopper all håndballaktivitet til 11. november

Publisert
Kategorisert som Sport