Årsmøte 2022

Årsmøtet avholdes onsdag den 30.mars 2022 klokka 19.00. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret pr e-post senest onsdag den 16.03.22 . Benytt e-postadressen bravo@bravohk.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på arrangementet iSonen. For å ha stemmerett og være valgbar… Fortsett å lese Årsmøte 2022

Det skal være enkelt å si i fra

Hver dag jobber trenere, tillitsvalgte og foreldre for at alle skal være trygge i norsk idrett. Samtidig vet vi at overgrep skjer. Vi i Bravo Håndballklubb tar dette på alvor og har nå laget en rutine slik at det skal være enklere å varsle. Instruks for varsling finner du nedenfor:

Bor det en trener i deg?

Vi søker etter flere motiverte og engasjerte trenere Bravo HK er en klubb med nærmere 350 medlemmer. Vi søker nå etter enda flere motiverte og engasjerte trenere som vil følge vår sportsplan og være med på laget. Vi har spillere fra 2 år og helt opp til senior. Vi tilbyr allidrett og håndballaktivitet. Visjonen til NHF… Fortsett å lese Bor det en trener i deg?

Retningslinjer alkohol, røyk og snus

Klubben presiserer idrettens holdning til alkohol, røyk og snus og ber alle med tilknytning til klubben respektere og etterleve disse. Idrettens holdning til alkohol – Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4… Fortsett å lese Retningslinjer alkohol, røyk og snus

Valgkomitéen søker kandidater til styret

I forbindelse med årsmøte i Bravo torsdag 19. mars 2020, ønsker valgkomitéen flere kandidater som kunne tenke seg å sitte i styret og som kan bidra inn klubben. Har du kunnskaper eller interesse for sport, klubbdrift, logistikk/medlemmer og frivillighetsarbeid kan dette være din mulighet til å bidra til at Bravo håndballklubb kan utvikle seg enda… Fortsett å lese Valgkomitéen søker kandidater til styret

Endringer i NIFs regelverk fra 1. januar 2020

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.

Styret har den 16.12 2019 gjort et ordinært styrevedtak som følge av nytt regelverk fra 01.01.2020. Den nye loven for Bravo Håndballklubb finner du her:

Lov for Bravo Håndballklubb

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv.
finnes her:

www.idrettsforbundet.no/tema/juss