Kategorier
Arrangement Klubbdrift

Retningslinjer for arrangementer i Tromsø kommunes idrettsanlegg under Covid-19

Det er nå utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Tromsø kommunes idrettsanlegg under Covid-19, disse ligger nedenfor. Vi ber alle gå grundig igjennom retningslinjene

Kategorier
Klubbdrift Sport

Oppdatert: Tromsø kommunes retningslinjer for bruk av idrettshaller

Etter innspill fra idrettslagene er det nå gjort oppdateringer i retningslinjene. Vi ber alle sette seg nøye inn i disse.

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt Sport

Covid-19 retningslinjer for bruk av idrettshaller og gymsaler høsten 2020

Det er utarbeidet Covid-19 retningslinjer for bruk av kommunens idrettshaller og gymsaler. Det vil si at sesongtreninger kan starte førstkommende mandag 24.08.2020.

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt

Bor det en trener i deg?

Vi søker etter flere motiverte og engasjerte trenere

Bravo HK er en klubb med nærmere 350 medlemmer. Vi søker nå etter enda flere motiverte og engasjerte trenere som vil følge vår sportsplan og være med på laget. Vi har spillere fra 2 år og helt opp til senior. Vi tilbyr allidrett og håndballaktivitet.

Visjonen til NHF er «Håndball for alle». Håndball skal utøves gjennom de felles verdiene som er gjeldende for all norsk håndball, både på og utenfor banen:

#FairPlay #Respekt #Begeistring #Innsatsvilje

Er du en person som identifiserer deg med håndballens visjon og verdigrunnlag? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Vi tilbyr kurs og utdanning til alle våre trenere.

Ved interesse kontakt sportslig leder Roar Klo (tlf. 970 43 521) eller send e-post til bravo@bravohk.no. 

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt

Retningslinjer alkohol, røyk og snus

Klubben presiserer idrettens holdning til alkohol, røyk og snus og ber alle med tilknytning til klubben respektere og etterleve disse.

Idrettens holdning til alkohol – Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4 i)

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-4 i)

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk.

Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.

Retningslinjer Alkohol

Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus

Vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 – 2007-2011 (Sak 283)

1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.

2. Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.

3. Tribunekulturen skal være røykfri.

4. Utøvere, trenere, ledere og foreldre skalhttp://www.bravohk.no/klubbhandbok/retningsliner-royk-og-snus/ informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse.

5. Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng.

Retningslinjer røyk og snus

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt

Valgkomitéen søker kandidater til styret

I forbindelse med årsmøte i Bravo torsdag 19. mars 2020, ønsker valgkomitéen flere kandidater som kunne tenke seg å sitte i styret og som kan bidra inn klubben. Har du kunnskaper eller interesse for sport, klubbdrift, logistikk/medlemmer og frivillighetsarbeid kan dette være din mulighet til å bidra til at Bravo håndballklubb kan utvikle seg enda mer.

De personer som skal velges inn må være valgbare medlemmer. Det vil si at de må ha betalt sitt medlemskap, være fylt 15 år og ha vært medlem i minst en måned.

Har du spørsmål eller lurer på noe kan du ta kontakt med valgkomiteen.

Carmen 938 41 789

Solveig 911 39 315

Ron 901 64 482

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt Organisasjon

Endringer i NIFs regelverk fra 1. januar 2020

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.

Styret har den 16.12 2019 gjort et ordinært styrevedtak som følge av nytt regelverk fra 01.01.2020. Den nye loven for Bravo Håndballklubb finner du her:

Lov for Bravo Håndballklubb

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv.
finnes her:

www.idrettsforbundet.no/tema/juss

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt

Terminlistene er publisert for sesongen 2019/2020

Første utkastet til terminlister er publisert. Vi ber trenere, lagledere, foreldrekontakter, spillere og øvrige frivillige sjekke terminlistene og sette av datoer i sin kalender allerede nå.

I utgangspunktet flyttes ikke kamper med mindre det er helt spesielle forhold som gjør at kamper må flyttes.

Les mer om omberamming her:

Omberamming

Dersom det er behov for flytting av kamper må det meldes inn via hovedtrener til bravo@bravohk.no innen 22. august 2019. Terminlistene spikres den 25. august 2019.

Terminlistene finner du her:

Terminlister 2019-2020

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt

Treningstidene for sesongen 2019/2020 er klare

Treningstidene er gjeldende fra 21. august. Dersom du har spørsmål knyttet til treningstider kan du ta kontakt med sportslig leder Vegard Bakkejord eller pr e-post: bravo@bravohk.no.

Treningstider

Kategorier
Dugnad Klubbdrift

Her finner du info om MSM-dugnaden 2019

Vi har laget en egen informasjonsside om MSM-dugnaden til helga. All informasjon finner du her:

http://www.bravohk.no/klubbdrift/msm-dugnad-22-juni/