Kategori: Klubbnytt

 • Årsmøte 2022

  Årsmøtet avholdes onsdag den 30.mars 2022 klokka 19.00. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret pr e-post senest onsdag den 16.03.22 . Benytt e-postadressen bravo@bravohk.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på arrangementet iSonen. For å ha stemmerett og være valgbar…

 • Barn og unge under 20 år kan trene som normalt

  Barn og unge under 20 år kan trene som normalt

  Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Fra onsdag 20. januar justeres anbefalingene og barn og unge under 20 år kan gjenoppta ordinær treningsaktivitet både ute og inne. Kamper og cuper må fortsatt utsettes. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å…

 • Stopp i all innendørsaktivitet frem til og med 18. januar

  Stopp i all innendørsaktivitet frem til og med 18. januar

  Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak og ett av dem er å utsette all organisert innendørs idrettsaktivitet til etter 18. januar 2021. Bravo HK følger de nasjonale anbefalingene og vil ikke tilby innendørs aktivitet til våre medlemmer før etter den 18. januar. Det jobbes med alternative aktiviteter som kan gjennomføres utendørs eller digitalt. Tromsø kommune vil…

 • Det skal være enkelt å si i fra

  Det skal være enkelt å si i fra

  Hver dag jobber trenere, tillitsvalgte og foreldre for at alle skal være trygge i norsk idrett. Samtidig vet vi at overgrep skjer. Vi i Bravo Håndballklubb tar dette på alvor og har nå laget en rutine slik at det skal være enklere å varsle. Instruks for varsling finner du nedenfor:

 • Vi trenger flere sterke hender

  Vi trenger flere sterke hender

  Bravo håndballklubb er en klubb som driftes gjennom en god dugnadsånd hos våre medlemmer og foresatte, og vi er stadig på leiting etter nye frivillige inn i klubben i ulike roller for å stadig utvikle oss og nå de mål vi har satt oss. Det arbeides nå med ulike ting, blant annet jobber vi med…

 • Covid-19 retningslinjer for bruk av idrettshaller og gymsaler høsten 2020

  Det er utarbeidet Covid-19 retningslinjer for bruk av kommunens idrettshaller og gymsaler. Det vil si at sesongtreninger kan starte førstkommende mandag 24.08.2020.

 • Bor det en trener i deg?

  Bor det en trener i deg?

  Vi søker etter flere motiverte og engasjerte trenere Bravo HK er en klubb med nærmere 350 medlemmer. Vi søker nå etter enda flere motiverte og engasjerte trenere som vil følge vår sportsplan og være med på laget. Vi har spillere fra 2 år og helt opp til senior. Vi tilbyr allidrett og håndballaktivitet. Visjonen til NHF…

 • Visste du at vi har fjernet egenandelene på alle borteturene?

  Visste du at vi har fjernet egenandelene på alle borteturene?

  Idretten er en viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er en viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som en arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. Alle bør få oppleve idrettsglede. Vi er derfor svært oppmerksomme på hvordan økonomi og…

 • Informasjon om Koronaviruset

  OPPDATERT 13. mars 13:14 Fra og med 12. mars 2020 er all håndballaktivitet innstilt. Seriespillet er avsluttet. Alle treninger er stoppet med umiddelbar virkning. Frist for å avholde årsmøter utsettes til 15. juni Forebygg smitte! Vi ber alle i håndballen om å være svært nøye med håndhygiene og andre grep for å redusere smittefaren. Les mer…

 • Retningslinjer alkohol, røyk og snus

  Klubben presiserer idrettens holdning til alkohol, røyk og snus og ber alle med tilknytning til klubben respektere og etterleve disse. Idrettens holdning til alkohol – Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4…