Kategori: Organisasjon

 • Informasjon om Koronaviruset

  OPPDATERT 13. mars 13:14 Fra og med 12. mars 2020 er all håndballaktivitet innstilt. Seriespillet er avsluttet. Alle treninger er stoppet med umiddelbar virkning. Frist for å avholde årsmøter utsettes til 15. juni Forebygg smitte! Vi ber alle i håndballen om å være svært nøye med håndhygiene og andre grep for å redusere smittefaren. Les mer…

 • Endringer i NIFs regelverk fra 1. januar 2020

  Endringer i NIFs regelverk fra 1. januar 2020

  Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020. Styret har den 16.12 2019 gjort et ordinært styrevedtak som følge av nytt regelverk fra 01.01.2020. Den nye loven for Bravo Håndballklubb finner du her: http://www.bravohk.no/klubbdrift/lov-for-bravo-handballklubb/ Informasjon om lovnormen, NIFs…

 • Dugnad mørketidsløpet 2020

  Dugnad mørketidsløpet 2020

  Kontaktperson i styret er Kristin Thrane. Vaktlister Vaktinstrukser rode 1, post 12-23 Vaktinstrukser rode 2, post 24-31 Vaktinstrukser rode 3, post 32-36 Vaktinstrukser rode 4, post 37-44

 • Første styremøte etter årsmøte

  Første styremøte etter årsmøte

  Habilitet, konstituering og rutine for ansettelse av nye trenere På sakslisten for det første styremøte etter årsmøte var det grundig gjennomgang av habilitetsreglene som står i loven for Bravo Håndballklubb. Videre ble det også diskutert mottak av nye trenere som for øvrig henger sammen med habilitet. For å være trener, foreldrekontakt og dugnadsansvarlige på et…

 • Årsmøte 2018

  Årsmøte for 2018 ble avholdt på TUIL Arena i går. Det var en engasjert gjeng på som møttes. Magne Hansen (bl.a tidligere styreleder gjennom flere år) ble valgt til dirigent og loset årsmøte trygt i havn. Økonomi Klubben har levert et positivt resultat på nesten en halv million i 2017. Det dekker de to foregående…

 • Styreleder oppsummerer året

  Styreleder oppsummerer året

  Det nærmer seg et nytt år, og styreleder Ina Sandberg oppsummerer året til nå. Det å styre en klubb innebærer et stort ansvar og til tider kreves et ekstemt høyt tempo. Når vi startet i april var det en utfordrende situasjon, både sportslig og økonomisk. Vi har jobbet systematisk med å få oppgaver satt i…

 • Nytt styre er på plass

  Nytt styre er på plass

  Nytt styre er konstituert og  Ina Sandberg er valgt som ny styreleder. Følgende er valgt inn i Bravo-styret for sesongen 2017/2018: Aslak Sokki, Stian Følstad, Grete Nilsen, Nina Riise Sørensen, Mona Hassfjord, Tove Thoresen, Ina Sandberg, Espen Norbye, Bjørn Olav Rebni, Karl Petter Jarnes, Ingvild Bratterud og Tonje Soleng. Det nye styret hadde sitt første…

 • Årsmøte i Bravo Håndballklubb 29.mars

  Årsmøtet for Bravo Håndballklubb er berammet til onsdag 29. mars 2017. Tid: 19.00 – 22.00 Sted: TUIL Arena For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingenten være innbetalt. Du finner informasjon om medlemsskap under Medlemsservice – Medlem. Saksliste vil bli publisert senest 14 dager før årsmøtet. Eventuelle saker som skal diskuteres på årsmøtet, må være…