Vi åpner for trening igjen fra 16. november 2020

I dagens styremøte besluttet et enstemmig styre å åpne opp for trening fra og med 16. november 2020. Trening skal skje iht. nasjonale og kommunale retningslinjer og anbefalinger. Det blir ikke treninger denne uka da det er eksamensavvikling i Tromsdalshallen. På Tromstun blir det heller ikke trening fredag da det blir for mange kohorter samlet… Fortsett å lese Vi åpner for trening igjen fra 16. november 2020

Publisert
Kategorisert som Sport

Vi stopper all håndballaktivitet til 11. november

Etter den siste tids utvikling i Tromsø har styret i dag besluttet å stoppe all håndballaktivitet i klubben frem til neste styremøte som avholdes den 11. november 2020. Styret vil i det neste styremøte drøfte videre aktivitet og klubbens innstilling til kampene som skal avvikles i uke 46. Beslutning vil bli tatt på bakgrunn av… Fortsett å lese Vi stopper all håndballaktivitet til 11. november

Publisert
Kategorisert som Sport

Retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år

Foto: Lizabeth Menzies / Centers for Disease Control and Prevention / AFP / NTB Scanpix

Dette dokumentet inneholder retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år som ikke omfattes av toppidretten, heretter kalt barne- og ungdomshåndballen. Disse retningslinjene er laget med basis i arbeidet NFF har lagt ned i sine ulike protokoller. Link til dokumentet:  https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/#_Toc48117498

Publisert
Kategorisert som Sport

Informasjon om 3. og 4. divisjon Menn SR og Kvinner SR i NordNorge-Serien

Det vises til artikkel publisert på handball.no https://www.handball.no/nyheter/2020/08/info-om-kamptilbudet-kommende-sesong/ «Det blir utsatt seriestart i seniorklassen, det vil si 3. divisjon og lavere. I første omgang utsettes alle kamper som er berammet i september for 3. divisjon. Kamper til og med 11. oktober utsettes i første omgang for 4. divisjon og lavere.» Dette betyr at det ikke… Fortsett å lese Informasjon om 3. og 4. divisjon Menn SR og Kvinner SR i NordNorge-Serien

Publisert
Kategorisert som Sport

Info om kamptilbudet kommende sesong

Foto: Lizabeth Menzies / Centers for Disease Control and Prevention / AFP / NTB Scanpix

De rådende retningslinjer gitt av myndighetene og status på smittesituasjonen medfører følgende endringer i nasjonalt og regionalt kamptilbud i forbindelse med seriestart høsten 2020 – og det presiseres at det kan komme behov for ytterligere endringer dersom situasjonen tilsier det: Bringserien og LERØYserien: **Kvalifisering spilles over en runde og utsettes til dato for første ordinære… Fortsett å lese Info om kamptilbudet kommende sesong

Publisert
Kategorisert som Sport

Informasjon om Koronaviruset

OPPDATERT 13. mars 13:14 Fra og med 12. mars 2020 er all håndballaktivitet innstilt. Seriespillet er avsluttet. Alle treninger er stoppet med umiddelbar virkning. Frist for å avholde årsmøter utsettes til 15. juni Forebygg smitte! Vi ber alle i håndballen om å være svært nøye med håndhygiene og andre grep for å redusere smittefaren. Les mer… Fortsett å lese Informasjon om Koronaviruset

Nye treningstider

Som følge av endringer i antall spillere pr lag har klubben sett seg nødt til å gjøre endringer i treningstider. Et samlet sportslig utvalg og styre har sammen kommet fram til en løsning til det beste for klubben som helhet. De nye treningstidene er gjeldende fra neste uke. Treningsoversikt-sesong-2019-og-2020-godkjent_rev4 Kontaktperson er sportslig leder Roar Klo.

Publisert
Kategorisert som Sport