Årsmøte 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Bravo Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 27.03.19 klokken 19.00 på TUIL Arena, 3. Etg.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret pr e-post senest den 13.03.19. Benytt e-postadressen bravo@bravohk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av Bravo HK i minst én måned og ha betalt kontingent. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte 2018:

Saksliste til årsmøte 2019

Forslag til forretningsorden

Årsberetning 2018

Årsregnskap 2018

Revisorberetning 2018

Forslag og innmeldte saker

Medlemskontingent og treningsavgift 2019

Forslag til budsjett 2019

Organisasjonsplan 2019

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Styrets innstilling til ny valgkomite