Politiattest

Siden 1. januar 2009 har alle idrettslag pliktet å innhente politiattest fra personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. I den anledning er det utarbeidet en veileder for idrettslagene om håndteringen av ordningen (ref. NIF).

Hvordan håndterer vi politiattest i Bravo håndballklubb?

På grunn av vedtektene om politiattest i idretten krever Bravo håndballklubb politiattest fra alle som skal ha tillits/ansvarsforhold ovenfor mindreårige barn opp til 16 år. Dette gjelder for trenere, lagledere og ellers støtteapparat.

Steg 1:

Du trenger en bekreftelse fra idrettslaget for å søke om politiattest. Ta kontakt med politiattestansvarlig eller annen ansvarsperson i ditt idrettslag for å få utfylt bekreftelsen. Når du søker, legger du ved (laster opp) dokumentet med bekreftelse fra idrettslaget.

Rolle:Navn:Kontaktinformasjon:
Politiattestansvarlig i klubbTerje Gabrielsenbravo@bravohk.no / mobil: 913 24 669
Leder i klubb:Ina Sandberg Sandvikbravo@bravohk.no / mobil: 951 09 334

Dersom du er under 18 år, må du også legge ved en bekreftelse med underskrift fra dine foresatte på at de vet at du søker om politiattest. En slik bekreftelse finner du her.

Steg 2:

Fyll ut søknad (Følg linken her og følg anvisningene): Politiattest – Politiet.no

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til deg som søker. Når du har mottatt politiattesten, skal den fremvises for den som er ansvarlig for politiattester i ditt idrettslag. Dersom du ikke har merknader på politiattesten, vil politiattestansvarlig da registrere opplysninger om at du har fremvist gyldig attest. Selve politiattesten skal alltid beholdes av deg som søker.

Les mer her på idrettsforbundet sine sider om politiattest: Politiattest (idrettsforbundet.no)