Bli medlem

Medlemskap

Nedenfor finnes en oversikt over treningsavgifter og moderasjoner. Treningsavgiftene fastsettes av gruppene på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene. Medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, og begge vil være spesifisert på fakturaen. Medlemskontingenten for 2023 er på kr 300,-. I tillegg kommer differensiert treningsavgift ut fra alder på spiller. Totalsum pr år for å delta finner du i tabellen nedenfor.

Dersom du er student får du 50% rabatt på treningsavgiften mot fremvisning av gyldig studentbevis.

LagAlderPr halvårPr årTotalsum inkl medl.kont.
Mikro 3-5 årkr 450kr 900kr 1200
Mini6-8 årkr 450kr 900kr 1200
G/J 109-10 årkr 650kr 1300kr 1600
G/J 11/1211-12 årkr 800kr 1600kr 1900
G/J 13/1413-14 årkr 950kr 1900kr 2200
G/J 15-1615-16 årkr 1050kr 2100kr 2400
G/J 18 år17-19 årkr 1050kr 2100kr 2400
Senior 3. div/4.div> 19 årkr 1050kr 2100kr 2400
Student> 19 årkr 525kr 1050kr 1350
Oversikt over medlemskontingenter og treningsavgifter

Medlemskontigent

Kontingenten er lik for alle medlemmer og er i 2023 på kr 300,-.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.

Familiekontigent

Bravo Håndballklubb har vi familiekontingent som er en rabattordning. Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e‑postadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøte og kan melde inn saker til årsmøte. Her er veiledning for hvordan du legger til familie i Minidrett.

PrisDu sparerType medlemskap
1 barn300,-0,-Ordinært
1 foresatt/ voksen300,-0,-Ordinært
2 barn500,-200,-Familiekontigent
1 barn + 1 foresatt500,-200,-Familiekontigent
1 barn + 2 foresatte500,-400,-Familiekontigent
2 barn + 1 foresatt500,-400,-Familiekontigent
2 barn + 2 foresatte500,-700,-Familiekontigent
3 barn + 2 foresatte500,-1000,-Familiekontigent
Tabell over familiekontigenter

Lisensordningen er obligatorisk for alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet (kamper og trening) fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.

Lisens