Medlemskap

Nedenfor finnes en oversikt over treningsavgifter og moderasjoner. Treningsavgiftene fastsettes av gruppene på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene. Medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, og begge vil være spesifisert på fakturaen. Medlemskontingenten for 2020 er på kr 500,-.

Dersom du er student får du 50% rabatt på treningsavgiften mot fremvisning av gyldig studentbevis.

Lag Alder Medlemskontingent Treningsavgift pr halvår Sum treningsavgift pr år Total sum pr år
Allidrett 3-5 år kr 500 kr 450,- kr 900,- kr 1 400
Allidrett 6-8 år kr 500 kr 450,- kr 900,- kr 1 400
Allidrett 13-15 år kr 500 kr 450,- kr 900,- kr 1 400
Funkis kr 500 kr 450,- kr 900,- kr 1 400
G/J 10 9-10 år kr 500 kr 650,- kr 1 300 kr 2 100
G/J 11- 12 11-12 år kr 500 kr 800,- kr 1 600,- kr 2 400
G/J 13-14 13-14 år kr 500 kr 950,- kr 1 900 kr 2 600
G/J 15-16 15-16 år kr 500 kr 1 050,- kr 2 100 kr 2 600
G/J 18 år 17-19 år kr 500 kr 1 050 kr 2 100 kr 2 600
Senior 2. div kr 500 kr 1 050 kr 2 100 kr 2 600
Senior 3. div kr 500 kr 1 050 kr 2 100 kr 2 600

Medlemskontingent

Kontingenten er lik for alle medlemmer og er i 2020 på kr 500,-.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.

Familiekontingent

I Bravo Håndballklubb har vi familiekontingent som er en rabattordning. Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e‑postadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøte og kan melde inn saker til årsmøte.  Her er veiledning for hvordan du legger til familie i Min idrett: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Legg_til_familie

Pris Du sparer Type medlemskap
1 barn 500,- 0,- Ordinært
1 foresatt/ voksen 500,- 0,- Ordinært
2 barn 700,- 300,- Familiekontingent
1 barn + 1 foresatt 700,- 300,- Familiekontingent
1 barn + 2 foresatte 700,- 800,- Familiekontingent
2 barn + 1 foresatt 700,- 800,- Familiekontingent
2 barn + 2 foresatte 700,- 1300,- Familiekontingent
3 barn + 2 foresatte 700,- 1800,- Familiekontingent

Lisens

Lisensordningen er obligatorisk for alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet (kamper og trening) fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.

https://www.handball.no/nyheter/2020/09/lisensinformasjon-sesongen-2020-21/