Organisasjonen

Kontakt oss

E-post adresse til klubben:bravo@bravohk.no
Postadresse / fakturaadresse:Postboks 5041, 9283 Tromsø
Forretningsadresse:Marsvegen 15, 9024 Tomasjord
Organisasjonsnummer:993 783 978
Klubbnummer:GR19020094330
Kontonummer:4750 07 74718

Styrets sammensetning

Rolle:Navn:
Styrets lederIna Sandberg Sandvik
Styrets nestlederPer Arnold Dyrkoren
StyremedlemTherese Keiseraas
StyremedlemKristin Thrane
StyremedlemAnn-Kristin Andreassen
StyremedlemMats Hegg Jacobsen
StyremedlemHanna Lofsnes
StyremedlemTerje Gabrielsen
StyremedlemHelene Arntsen
Styrets sammensetning etter årsmøte 2024

Roller i klubben

Klubbdrift

Rolle:Navn:
Leder / økonomiansvarlig1Ina Sandberg Sandvik
NestlederPer Arnold Dyrkoren
SekretærHanna Lofsnes
KassererIna Sandberg Sandvik
Terminliste / transportansvarlig2Therese Keiseraas
Barneidrettsansvarlig / politiattestansvarligTerje Gabrielsen
Medlemsansvarlig3Espen Nordby

Sport

Rolle:Navn:
Sportslig leder / utdanningskoordinator4Mats Hegg Jacobsen
Dommerkontakt5Therese Keiseraas
Ungdomsrepresentant6Helene Arntsen

Frivillighet

Rolle:Navn:
Arrangementsansvarlig7Ann-Kristin Andreassen
Dugnadsansvarlig8Kristin Thrane
Markedsansvarlig9Mats Hegg Jacobsen
KlubbhusutvalgPer Arnold Dyrkoren, Kristin Thrane, Mats Hegg Jacobsen, Roar Klo, Per Einar Sandvik

Rekruttering

Rolle:Navn:
Rekrutterings, oppstarts og frivillighets ansvarligTerje Gabrielsen

Valgkomite

Rolle:Navn:

Kontrollutvalg

Rolle:Navn:

Fotnoter vedrørende rollene nevnt over

  1. Leder / økonomiansvarlig: Økonomi, fakturering, regnskap, budsjett, betaling av faktura, innkjøp, hjemmeside, sosiale medier, solidaritetsfond ↩︎
  2. Terminliste / transportansvarlig: Terminliste, booking av hall, flytting av kamper, transport, overnatting ↩︎
  3. Medlemsansvarlig: Medlemsregister, fakturering medlemmer ↩︎
  4. Sportslig leder / utdanningskoordinator: Sportslig aktivitet, sportsplan, treningstider, trenerutdanning, dommerutdanning ↩︎
  5. Dommerkontakt: Dommere, utdanning, mm ↩︎
  6. Ungdomsrepresentant: Kommunikasjon med ungdommer i klubben ↩︎
  7. Arrangementsansvarlig: Cafe, innkjøp, musikk, lys, mm ↩︎
  8. Dugnadsansvarlig: Lagsdugnader, klubbdugnader ↩︎
  9. Markedsansvarlig: Sponsorer, tilskudd, reklame, trykking, mm ↩︎