Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt

Valgkomitéen søker kandidater til styret

I forbindelse med årsmøte i Bravo torsdag 19. mars 2020, ønsker valgkomitéen flere kandidater som kunne tenke seg å sitte i styret og som kan bidra inn klubben. Har du kunnskaper eller interesse for sport, klubbdrift, logistikk/medlemmer og frivillighetsarbeid kan dette være din mulighet til å bidra til at Bravo håndballklubb kan utvikle seg enda mer.

De personer som skal velges inn må være valgbare medlemmer. Det vil si at de må ha betalt sitt medlemskap, være fylt 15 år og ha vært medlem i minst en måned.

Har du spørsmål eller lurer på noe kan du ta kontakt med valgkomiteen.

Carmen 938 41 789

Solveig 911 39 315

Ron 901 64 482

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt Organisasjon

Endringer i NIFs regelverk fra 1. januar 2020

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.

Styret har den 16.12 2019 gjort et ordinært styrevedtak som følge av nytt regelverk fra 01.01.2020. Den nye loven for Bravo Håndballklubb finner du her:

Lov for Bravo Håndballklubb

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv.
finnes her:

www.idrettsforbundet.no/tema/juss

Kategorier
Dugnad Organisasjon

Dugnad mørketidsløpet 2020

Kontaktperson i styret er Kristin Thrane.

Vaktlister

Vaktinstrukser rode 1, post 12-23

Vaktinstrukser rode 2, post 24-31

Vaktinstrukser rode 3, post 32-36

Vaktinstrukser rode 4, post 37-44

Kategorier
Sport

Nye treningstider fra 9. desember 2019

Bravo har nå kjørt en prosess med gjennomgang av tildelte treningstimer i hall. Å se på treningstidene på nytt, var en del av avtalen styret inngikk med trenere som hadde trukket seg. Avtalen gikk ut på at alle trenere skulle få gi sine innspill til Sportslig utvalg (SU) i forkant av behandling for å se om det var mulig å optimalisere ytterligere.

Sportslig utvalg er bredt sammensatt iht organisasjonsplan:

 • Roar Klo/ Sportslig leder og nestleder styret
 • Robert Berger/ Styremedlem, Herrespiller og Fysioterapeut
 • Katrine Forså/ Trener og damespiller
 • Karl Petter Jarnes/ Trener og spiller på Bravo 2
 • Bengt Thoresen/ Herretrener
 • Thomas Hay/ Herrespiller og trener Allidrett
 • Stian Følstad/ Trener

I forkant av behandling i SU la vi ut på FB sidene for trenere, og ba om å få tilsendt innspill om noen hadde ønsker, i tillegg til at vi tok kontakt med enkelte som hadde ytret innspill. Innspill som ble gitt ble behandlet i SU, og tatt med i den totale vurderingen.

Som grunnlag for behandling, la SU følgende kriterier til grunn:

 • Rettferdighets- og likhetsprinsipp
 • Skadeforebygging
 • Trenerkabal
 • Utvikling
 • Total belastning på hall med antall spillere

Tilrettelegging for hospitering:

Gutter:

 • Tirsdag: G12 kan hospitere hos G14
 • Onsdag: G16 kan hospitere hos Herrer
 • Torsdag G14 kan hospitere hos G16
 • Fredag: G12 kan hospitere hos G14. G14 kan hospitere hos G16, G16 kan hospitere hos herrer.

Jenter:

 • Tirsdag: J14 kan hospitere hos J16
 • Onsdag: J12 kan hospitere hos J13
 • Torsdag J12 kan hospitere hos J13
 • Fredag: J13 kan hospitere hos J14, J10 kan hospitere med J12

SU er samstemt om at vi med vedlagte forslag innfrir langt på vei alle kriterier lagt til grunn for fastsettingen.

 • Rettferdighet/ Likhet– J16 har en halvtime mer enn G16, imidlertid har de ingen alene tid i hallen, dette veier opp for den halvtimen ekstra
 • Skadeforebygging– Klubben legger ikke til rette for overbelastning i form av lange treningsøkter hver dag, men heller tilrettelegger for flere økter fordelt på uka for de som ønsker
 • Trenerkabal- løst
 • Utvikling- Så langt som mulig med tilgjengelig tid optimalt tilrettelagt, spesielt på guttesiden.
 • Antall spillere i hall- I vedlagt ark med treningstider, er det påført antall spillere som er registrert i systemene på de ulike timene, og dere vil se at det er en relativt lik belastning.

Etter behandling i SU, har forslag vært til styrebehandling, og i trenermøte 26.11.19. Her fikk trenere som var tilstede presentert tankene fra SU for å ivareta hele klubben, og trener fikk komme med innspill. Det ble gjort en justering basert på disse innspill.

Styret mener derfor det er kjørt en bred prosess, hvor alle har fått mulighet til å gi sine innspill. Vi implementerer derfor de nye treningstidene som vedlagt, gjeldende fra mandag 9.des 2019.

 Så håper vi alle klarer  å få dette til å gå opp i hverdagen, og at vi kan ha disse tidene hele sesongen så vi kan gi alle en forutsigbarhet.

Kontaktperson er sportslig leder Roar Klo.

Reviderte treningstimer 261119 med antall spillere_

Kategorier
Ukategorisert

Vi åpner for loddsalg for lagene

Da klubben ikke blir å ha loddsalg til inntekt for klubben i 2019 åpner styret opp for loddsalg for lagene. Det er ekstremt viktig at vedtekter for loddsalg etterleves så vi ikke mister retten til å drive med loddsalg av Lotteritilsynet.

Kontaktperson i styret er Asle Eide.

Vedtektene finner dere her:

Vedtekter for Smålotteri Bravo Håndballklubb

Kategorier
Sport

Nye treningstider

Som følge av endringer i antall spillere pr lag har klubben sett seg nødt til å gjøre endringer i treningstider. Et samlet sportslig utvalg og styre har sammen kommet fram til en løsning til det beste for klubben som helhet.

De nye treningstidene er gjeldende fra neste uke.

Treningsoversikt-sesong-2019-og-2020-godkjent_rev4

Kontaktperson er sportslig leder Roar Klo.

Kategorier
Marked

Sponsorer til lag

Styret har tatt en beslutning på at det åpnes opp for sponsorer til enkeltlag i klubben. Det betinger dog at lagene etterlever de vedtektene som styret har vedtatt knyttet til lagsponsorer. Vedtektene finner dere her:

Vedtekter for Lagsponsing Bravo Håndball

Kontaktperson er markedsansvarlig i styret Asle Eide.

Kategorier
Klubbnytt Sport

Sportslig utvalg er på plass

Styret i Bravo har nå etablert nytt sportslig utvalg i klubben. Utvalget skal jobbe med de saker som omhandler trenere, treningstider, sportslige aktiviteter knyttet til Cup`er, utarbeide sportsplan etc.

For at utvalget skal fungere godt og jobbe med de sakene som er viktig for medlemmene ønsker vi innspill. Innspill kan sendes til bravo@bravohk.no, merk i tittelfeltet «Sportslig Utvalg», så tas innspillene inn i sportslig utvalg. Utvalget består av følgende medlemmer:

 • Sportslig leder: Roar Klo (styremedlem)
 • Utdanningskoordinator: Robert Berger (styremedlem)
 • Senior Dame: Katrine Forså
 • Ungdom 13-16 år: Karl Petter Jarnes
 • Barn 9-12 år: Stian Følstad
 • Allidrett: Thomas Hay
Kategorier
Sport

Aktivitetstilbud

Bravo Håndballklubb tilbyr allidrett for barn i 1.-3. klasse,  Funkishåndball og håndball fra 10 år og opp til Senior. Nedenfor finner du detaljert informasjon om treningsgrupper med mere.

Treningstider sesongen 2019/2020

Kategorier
Klubbdrift Klubbnytt

Terminlistene er publisert for sesongen 2019/2020

Første utkastet til terminlister er publisert. Vi ber trenere, lagledere, foreldrekontakter, spillere og øvrige frivillige sjekke terminlistene og sette av datoer i sin kalender allerede nå.

I utgangspunktet flyttes ikke kamper med mindre det er helt spesielle forhold som gjør at kamper må flyttes.

Les mer om omberamming her:

Omberamming

Dersom det er behov for flytting av kamper må det meldes inn via hovedtrener til bravo@bravohk.no innen 22. august 2019. Terminlistene spikres den 25. august 2019.

Terminlistene finner du her:

Terminlister 2019-2020