Medlemskap

Medlemskap

Nedenfor finnes en oversikt over treningsavgifter og moderasjoner. Treningsavgiftene fastsettes av gruppene på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene. Medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, og begge vil være spesifisert på fakturaen. Medlemskontingenten for 2021 er på kr 500,-. I tillegg kommer differensiert treningsavgift ut fra alder på spiller. Totalsum pr år for å delta finner du i tabellen nedenfor.

Dersom du er student får du 50% rabatt på treningsavgiften mot fremvisning av gyldig studentbevis.

LagAlderPr månedPr halvår
Mikro 3-5 årkr 140kr 700
Mini6-8 årkr 140kr 700
G/J 109-10 årkr 180kr 900
G/J 11/1211-12 årkr 210kr 1050
G/J 13/1413-14 årkr 240kr 1200
G/J 15-1615-16 årkr 260kr 1300
G/J 18 år17-19 årkr 260kr 1300
Senior 3. div/4.div> 19 årkr 260kr 1300
Student> 19 årkr 130kr 650
Oversikt over medlemskontingenter og treningsavgifter

Medlemskontigent

Kontingenten er lik for alle medlemmer og er i 2021 på kr 500,-.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.

Familiekontigent

Bravo Håndballklubb har vi familiekontingent som er en rabattordning. Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e‑postadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøte og kan melde inn saker til årsmøte. Her er veiledning for hvordan du legger til familie i Minidrett: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Legg_til_familie

PrisDu sparerType medlemskap
1 barn500,-0,-Ordinært
1 foresatt/ voksen500,-0,-Ordinært
2 barn700,-300,-Familiekontigent
1 barn + 1 foresatt700,-300,-Familiekontigent
1 barn + 2 foresatte700,-800,-Familiekontigent
2 barn + 1 foresatt700,-800,-Familiekontigent
2 barn + 2 foresatte700,-1300,-Familiekontigent
3 barn + 2 foresatte700,-1800,-Familiekontigent
Tabell over familiekontigenter

Lisensordningen er obligatorisk for alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet (kamper og trening) fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.

Lisens

https://www.handball.no/nyheter/2020/09/lisensinformasjon-sesongen-2020-21/