Retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år

Foto: Lizabeth Menzies / Centers for Disease Control and Prevention / AFP / NTB Scanpix

Dette dokumentet inneholder retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år som ikke omfattes av toppidretten, heretter kalt barne- og ungdomshåndballen. Disse retningslinjene er laget med basis i arbeidet NFF har lagt ned i sine ulike protokoller. Link til dokumentet:  https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/#_Toc48117498

Publisert
Kategorisert som Sport

Informasjon om 3. og 4. divisjon Menn SR og Kvinner SR i NordNorge-Serien

Det vises til artikkel publisert på handball.no https://www.handball.no/nyheter/2020/08/info-om-kamptilbudet-kommende-sesong/ «Det blir utsatt seriestart i seniorklassen, det vil si 3. divisjon og lavere. I første omgang utsettes alle kamper som er berammet i september for 3. divisjon. Kamper til og med 11. oktober utsettes i første omgang for 4. divisjon og lavere.» Dette betyr at det ikke… Fortsett å lese Informasjon om 3. og 4. divisjon Menn SR og Kvinner SR i NordNorge-Serien

Publisert
Kategorisert som Sport

Info om kamptilbudet kommende sesong

Foto: Lizabeth Menzies / Centers for Disease Control and Prevention / AFP / NTB Scanpix

De rådende retningslinjer gitt av myndighetene og status på smittesituasjonen medfører følgende endringer i nasjonalt og regionalt kamptilbud i forbindelse med seriestart høsten 2020 – og det presiseres at det kan komme behov for ytterligere endringer dersom situasjonen tilsier det: Bringserien og LERØYserien: **Kvalifisering spilles over en runde og utsettes til dato for første ordinære… Fortsett å lese Info om kamptilbudet kommende sesong

Publisert
Kategorisert som Sport

Bor det en trener i deg?

Vi søker etter flere motiverte og engasjerte trenere Bravo HK er en klubb med nærmere 350 medlemmer. Vi søker nå etter enda flere motiverte og engasjerte trenere som vil følge vår sportsplan og være med på laget. Vi har spillere fra 2 år og helt opp til senior. Vi tilbyr allidrett og håndballaktivitet. Visjonen til NHF… Fortsett å lese Bor det en trener i deg?

Visste du at vi har fjernet egenandelene på alle borteturene?

Idretten er en viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er en viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som en arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. Alle bør få oppleve idrettsglede. Vi er derfor svært oppmerksomme på hvordan økonomi og… Fortsett å lese Visste du at vi har fjernet egenandelene på alle borteturene?

Informasjon om Koronaviruset

OPPDATERT 13. mars 13:14 Fra og med 12. mars 2020 er all håndballaktivitet innstilt. Seriespillet er avsluttet. Alle treninger er stoppet med umiddelbar virkning. Frist for å avholde årsmøter utsettes til 15. juni Forebygg smitte! Vi ber alle i håndballen om å være svært nøye med håndhygiene og andre grep for å redusere smittefaren. Les mer… Fortsett å lese Informasjon om Koronaviruset

Retningslinjer alkohol, røyk og snus

Klubben presiserer idrettens holdning til alkohol, røyk og snus og ber alle med tilknytning til klubben respektere og etterleve disse. Idrettens holdning til alkohol – Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4… Fortsett å lese Retningslinjer alkohol, røyk og snus

Valgkomitéen søker kandidater til styret

I forbindelse med årsmøte i Bravo torsdag 19. mars 2020, ønsker valgkomitéen flere kandidater som kunne tenke seg å sitte i styret og som kan bidra inn klubben. Har du kunnskaper eller interesse for sport, klubbdrift, logistikk/medlemmer og frivillighetsarbeid kan dette være din mulighet til å bidra til at Bravo håndballklubb kan utvikle seg enda… Fortsett å lese Valgkomitéen søker kandidater til styret

Endringer i NIFs regelverk fra 1. januar 2020

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.

Styret har den 16.12 2019 gjort et ordinært styrevedtak som følge av nytt regelverk fra 01.01.2020. Den nye loven for Bravo Håndballklubb finner du her:

Lov for Bravo Håndballklubb

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv.
finnes her:

www.idrettsforbundet.no/tema/juss