Lenker

  • Endringer i NIFs regelverk fra 1. januar 2020

    Endringer i NIFs regelverk fra 1. januar 2020

    Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020. Styret har den 16.12 2019 gjort et ordinært styrevedtak som følge av nytt regelverk fra 01.01.2020. Den nye loven for Bravo Håndballklubb finner du her: http://www.bravohk.no/klubbdrift/lov-for-bravo-handballklubb/ Informasjon om lovnormen, NIFs…